Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialförvaltning hade lämnat bristfällig information till en funktionshindrad person om möjligheten att erhålla hjälpinsatser med stöd av LSS

Socialtjänst och LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS paragraf 13 Information Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut