Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnd i ett ärende angående försörjningsstöd borde ha begärt att den enskilde skulle förete Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 2
Tillbaka till söka beslut