Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnds handläggning när domstol förordnat att en förälders umgänge med barn skall utövas i närvaro av en kontaktperson som utses av socialnämnden

Socialtjänst och LSS Kommunallagen (1991:900) kapitel 6 paragraf 24 Jäv
Tillbaka till söka beslut