Tillbaka till söka beslut

Fråga om Kriminalvårdens skyldighet att översätta handlingar som ges in av intagna

Kriminalvård Förvaltningslagen (1986:223) Anstalt Språk
Tillbaka till söka beslut