Tillbaka till söka beslut

Fråga om lämpligheten av att inhämta information till en s.k. barnavårdsutredning genom enskilda samtal med en tolk som anlitats med anledning av att mor och barn i ärendet inte talade svenska

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 2
Tillbaka till söka beslut