Tillbaka till söka beslut

Fråga om mot vem försäkringskassa skall rikta återkrav på för mycket utbetald assistansersättning

Försäkringskassan Beslutsmotivering, utformning av beslut Kommunicering Återkrav
Tillbaka till söka beslut