Tillbaka till söka beslut

Fråga om polismyndighets handläggning av och beslut i ett ärende om avvisning enligt utlänningslagen

Utlänningsärenden Utlänningslagen (2005:716) Avvisning Beslut Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut