Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialnämnden varit passiv i ett ärende angående en elev i grundskolan som “skolvägrade”

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 2 Barn/ungdom Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut