Tillbaka till söka beslut

Fråga om tillämpningen av 23 kap. 21 § andra stycket rättegångsbalken angående skyldigheten att, innan ett förhör avslutas, låta den som hörs granska utsagan m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Dokumentation Förhör Förundersökning
Tillbaka till söka beslut