Tillbaka till söka beslut

Fråga om vilken utredning som en socialnämnd bör företa innan nämnden godkänner ett avtal angående vårdnad, boende eller umgänge

Socialtjänst och LSS Umgänge Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar Vårdnad
Tillbaka till söka beslut