Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett ärende rörande umgänge med ett barnbarn; fråga bl.a. om socialnämnden enligt 17 § förvaltningslagen (1986:223) skulle ha berett mormodern tillfälle att yttra sig över utredningen

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 17 Föräldrabalken - FB kapitel 6 paragraf 15 Kommunicering Umgänge
Tillbaka till söka beslut