Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett skolskjutsärende. Bland annat fråga om en ansökan om ändring i utförandet av skolskjutsen skulle ha föranlett ett formellt överklagbart beslut

Utbildning ,forskning, studiestöd Kommunallagen (1991:900) Skollagen (1985:1100). Beslut Överklagande
Tillbaka till söka beslut