Tillbaka till söka beslut

Initiativärende: Inspektion av Polismyndigheten Dalarna och Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Falun, den 3-5 september 2012

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Förhör JO-inspektion Långsam handläggning Ombud/biträde/försvarare Underrättelse
Tillbaka till söka beslut