Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Centrala studiestödsnämnden (CSN) angående vissa frågor med anknytning till principen om allmänna handlingars offentlighet, m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100). Allmänna handlingar Beslut Sekretess
Tillbaka till söka beslut