Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot en kommun i anledning av att det på kommunens hemsida har angetts privata e-postadresser till vissa nämndledamöter. Fråga om rutiner för hantering av e-postmeddelanden som har skickats till sådana adresser

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Diarieföring
Tillbaka till söka beslut