Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten Dalarna med anledning av ett omhändertagande

Polisväsendet Åklagarväsendet Omhändertagande av berusade personer, lagen (1976:511) om - LOB Polislagen (1984:387) Dokumentation Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut