Tillbaka till söka beslut

Initiativärende om anstaltsplaceringen och behandlingen av rörelsehindrade inom kriminalvården

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Funktionsnedsättning
Tillbaka till söka beslut