Tillbaka till söka beslut

Initiativärende om placering i häkte av intagen som verkställer fängelsestraff

Kriminalvård Beräkning av strafftid m.m., lagen (1974:202) om Anstalt Häkte Omplacering
Tillbaka till söka beslut