Tillbaka till söka beslut

Krav på återbetalning av bistånd har inte ansetts kunna grundas på ett allmänt hållet s.k. rambeslut enligt vilket kommande bistånd skulle utgå som förskott på förmån eller ersättning m.m.

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 9 paragraf 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 9 paragraf 2 Bistånd Återkrav
Tillbaka till söka beslut