Tillbaka till söka beslut

Krav på personligt besök och kontant betalning får ej ställas då någon begär kopior av allmänna handlingar

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Avgift
Tillbaka till söka beslut