Tillbaka till söka beslut

Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Uppsala, och Polismyndigheten i Uppsala län för handläggningen av en förundersökning där målsäganden var under 18 år

I en förundersökning om misshandel och olaga hot där målsäganden var under 18 år noterades en person som skäligen misstänkt i samband med att anmälan registrerades i september 2007. Först cirka 17 månader senare lades förundersökningen ned. Jag konstaterar att handläggningen initialt inte bedrevs tillräckligt skyndsamt. Därefter uppstod svårigheter att få kontakt med målsäganden. Sådana omständigheter kan vara en godtagbar anledning till att överskrida den frist som gäller för handläggningen. När förundersökningsledaren väl konstaterat att det inte fanns förutsättningar att driva utredningen vidare borde emellertid utredningen ha kunnat läggas ned betydligt tidigare. Utredningen har också visat på brister i diarieföringen hos såväl polisen som åklagaren.

Tillbaka till söka beslut