Tillbaka till söka beslut

Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten för utformningen av ett anhållningsbeslut och för underlåtenhet att vidarebefordra en anmälan mot en åklagare

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Anmälan Beslut Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut