Tillbaka till söka beslut

Kritik mot befattningshavare hos kommunstyrelse som i e-brev till kommunens miljöchef uppmanat miljönämnden att återkalla ett överklagande hos Miljööverdomstolen, som nämnden gjort i egenskap av tillsynsmyndighet.

Tillbaka till söka beslut