Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden i Kramfors kommun för att inte ha verkställt domstols avgörande om umgänge med umgängesstöd

Kommunal förvaltning Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB Barn/ungdom Umgänge Verkställighet
Tillbaka till söka beslut