Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare dels för utformningen av ett beslut att inte inleda förundersökning, dels för att denne inte inledde förundersökning när kompletterande uppgifter inkom

Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslutsmotivering, utformning av beslut Förundersökning Åtal
Tillbaka till söka beslut