Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare, som lagt ned en förundersökning om tjänstefel trots att relevanta utredningsåtgärder inte vidtagits

Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning
Tillbaka till söka beslut