Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en chefsrådman vid Malmö tingsrätt för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter om målsägande i en brottmålsdom

Malmö tingsrätt meddelade dom i ett brottmål som gällde sexualbrott. I målet fanns flera målsägande.

Trots att avsikten var att målsägandenas identitet skulle omfattas av sekretess namngavs de i en automatgenererad del av domen, vilket inte uppmärksammades av den chefsrådman som hade ansvar för målet. Följden blev att namnen röjdes när
domen expedierades. JO ser allvarligt på händelsen och riktar kritik mot den ansvariga domaren.

Tillbaka till söka beslut