Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommunal nämnd för brister i handläggningen av ett ärende om klagomål på ovårdad tomt; bl.a. frågor om beslutsunderlag, dokumentation och besiktning av fastighet

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 15 Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Besök Dokumentation Fullföljdshänvisning Tillsyn Underrättelse
Tillbaka till söka beslut