Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kriminalvårdsanstalt för brister vad gäller läkarundersökning av intagna som var placerade i avskildhet

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Avskildhet (isolering) Omprövning
Tillbaka till söka beslut