Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en länsstyrelses handläggning av ett tillsynsärende enligt socialtjänstlagen avseende såväl brister i utredningen som utformningen av beslutet

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 13 paragraf 2 Beslutsmotivering, utformning av beslut Tillsyn
Tillbaka till söka beslut