Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en tingsrätt med anledning bl.a. av att allmänheten inte fått tillträde till offentliga delar av två häktningsförhandlingar

Allmänna domstolar Regeringsformen - RF Rättegångsbalken - RB Sekretesslagen (1980:100). Avsaknad av lagstöd Förhandling/ sammanträde Förhandlingsoffentlighet
Tillbaka till söka beslut