Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ett kommunalt bolag som överlämnat till en advokat att utföra arbetsuppgifter som ingått i handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande

Kommunal förvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Överlämnande av myndighetsutövning
Tillbaka till söka beslut