Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ett kränkande uttalande i samband med ett planeringsmöte

Försäkringskassan Sekretesslagen (1980:100). kapitel 1 paragraf 5 Sekretesslagen (1980:100). kapitel 14 Sekretesslagen (1980:100). kapitel 7 paragraf 7 Samtycke Sekretess
Tillbaka till söka beslut