Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ett sjukhus som tillåtit filminspelning av patienter i akutmedicinska situationer för användning i tv-serien “Sjukhuset” utan att samtycke från patienter dessförinnan inhämtats

Hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Bild- och ljudupptagning Samtycke Sekretess
Tillbaka till söka beslut