Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försäkringskassan för att den i ett beslut om sjukpenning inte angett vilken tidsperiod som prövningen omfattat

Försäkringskassan Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut