Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för bevakning och uppföljning av ett överklagat ärende i vilket kassan framställt yrkande om inhibition

Tillbaka till söka beslut