Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försvarsmakten, Livgardet, för ändring av ett meddelat beslut till nackdel för den enskilde m.m.

Försvarsmakten Förvaltningslagen (1986:223) Beslut, ändring av
Tillbaka till söka beslut