Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Individ- och familjenämnden i Västerås kommun för felaktig hantering av en fråga om anlitande av ombud

Vid ett möte i anledning av en orosanmälan rörande barn begränsade förvaltningens företrädare informationen till en av barnets vårdnadshavare och dennes ombud till sådana uppgifter som inte omfattades av sekretess hos socialtjänsten.

I beslutet konstaterar JO att tjänstemannen haft fel utgångspunkt vid sitt ställningstagande. Det finns i princip inte något utrymme för att ställa krav på att en person har särskilda juridiska kunskaper för att han eller hon ska få vara ombud i ett ärende. Som huvudregel gäller vidare att ombudets rätt att ta del av uppgifter i ett ärende – även sådana uppgifter som omfattas av sekretess – följer den rätt som huvudmannen har.

Tillbaka till söka beslut