Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Individnämnden i Ulricehamns kommun för att en rektor beslutat om erbjudande av förskola utan delegation från nämnden

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till bland annat föräldrarnas förvärvsarbete och barnens egna behov. En kommunal nämnd uppgav i ett yttrande till JO att den bedömt att rektorer kan fatta beslut om erbjudande av förskola utan att nämnden delegerat beslutanderätten.

Det finns ingen bestämmelse som ger rektorer rätt att besluta om erbjudande av förskola. Enligt skollagen är det i stället hemkommunen som ansvarar för att de barn som ska erbjudas förskola också erbjuds det. ChefsJO konstaterar att frågor om erbjudande av förskola därför ska prövas av den ansvariga nämnden. Det innebär att nämnden måste delegera beslutanderätten om den vill att rektorer ska fatta sådana beslut. Nämnden kritiseras för att inte ha säkerställt att besluten fattas av behöriga beslutsfattare.

Tillbaka till söka beslut