Tillbaka till söka beslut

Kritik mot kommunal vuxenutbildning (Komvux) bl.a. för att utan rättsligt stöd ta ut avgifter av eleverna för stenciler

Utbildning ,forskning, studiestöd Skollagen (1985:1100). kapitel 11 paragraf 5 Avgift
Tillbaka till söka beslut