Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Asptuna, för att en person har nekats att börja verkställa sitt fängelsestraff

En person har nekats att påbörja verkställighet av sitt fängelsestraff eftersom det var fullbelagt i anstalten Asptuna, den anstalt han hade anvisats att inställa sig vid. JO konstaterar att hög beläggning eller till och med överbeläggning i ett häkte eller en anstalt inte ger Kriminalvården rätt att neka en
dömd person att börja avtjäna sitt straff. Anstalten får kritik för att inte ha fullgjort sin skyldighet att ta emot den dömde.

Enligt Kriminalvården berodde det inträffade på ett missförstånd mellan två tjänstemän i anstalten. JO understryker därför vikten av tydlig kommunikation och av att personal har tillräckliga kunskaper om det regelverk som gäller i en situation som den aktuella.

Ärendet utgör ytterligare ett exempel på konsekvenser som den ansträngda beläggningssituationen inom Kriminalvården medför. Enligt JO är utvecklingen på området mycket bekymmersam och hon kommer att fortsätta följa den.

Tillbaka till söka beslut