Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Svartsjö, för att intagna har fått sova på soffor i gemensamhetsutrymmen

JO kritiserar anstalten Svartsjö för att intagna på grund av överbeläggning tvingades sova på soffor i avdelningarnas dagrum under sommaren och hösten 2023. Även om detta enligt Kriminalvården bara inträffade vid enstaka tillfällen menar JO att ordningen inte var acceptabel, bl.a. med hänsyn till tryggheten och säkerheten för de berörda intagna.

Det noteras också att JO så sent som i februari 2024 tog emot en anmälan från en intagen i samma anstalt som klagade på att han fick sova på en soffa i avdelningens ”vardagsrum”, medan Kriminalvården uppgett att detta inte har inträffat sedan november 2023. JO konstaterar att detta framstår som klart anmärkningsvärt och förutsätter att anstalten nu har kommit till rätta med problematiken.

Tillbaka till söka beslut