Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, för anstaltspersonals agerande i samband med ett besök och för bristande information

Ett besök mellan en intagen, dennes fästmö och deras knappt fem månader gamla dotter avbröts för att det förekom sexuellt umgänge i besöksrummet. Kriminalvården kritiseras för sitt tillvägagångssätt vid avbrottet samt för att den intagne och hans besökare inte innan besöket påbörjades informerats om att det, enligt anstaltens policy, inte är tillåtet att ha sexuellt umgänge när barn är närvarande.

Tillbaka till söka beslut