Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården för behandlingen av en gravid intagen m.m.

En intagen i anstalt fick inte träffa en barnmorska förrän två veckor efter att det hade konstaterats att hon var gravid. Dröjsmålet berodde delvis på att hon omplacerades till en annan anstalt. Vidare hänvisades hon till att låta fastställa graviditetens längd efter frigivningen.

Enligt JO borde den intagna ha fått träffa en barnmorska så snart som möjligt och senast inom en vecka från det positiva graviditetstestet. JO ifrågasätter om det inte hade varit möjligt för Kriminalvården att skjuta på omplaceringen någon dag så att ett bokat barnmorskebesök kunde bli av och hon anser att den intagna under alla förhållanden borde ha fått träffa en barnmorska snabbare. I beslutet pekar JO särskilt på att en graviditet kan vara mycket påfrestande för den enskilda kvinnan och att det finns vissa skarpa tidpunkter för rätten till och sättet för abort. JO är mycket kritisk till Kriminalvårdens brister i detta fall och gör även generella uttalanden om myndighetens ansvar för gravida intagna.

Tillbaka till söka beslut