Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Länsstyrelsen i Kronobergs län för underlåtenhet att åtalsanmäla misstanke om brott enligt miljöbalken

Enligt 26 kap. 2 § miljöbalken är en tillsynsmyndighet skyldig att anmäla överträdelser till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns en misstanke om brott. Denna skyldighet har ansetts gälla även om någon annan redan har gjort en anmälan.

Tillbaka till söka beslut