Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuners gemensamma överförmyndarnämnd för att ha hämtat in uppgifter om anhöriga till en god man utan att det fanns behov av det

I samband med att en överförmyndarnämnd kontrollerade lämpligheten hos en tilltänkt ställföreträdare togs uppgifter om hennes anhöriga in.

JO konstaterar att sådana uppgifter visserligen kan ha betydelse för att kontrollera exempelvis en eventuell jävssituation. I regel är dock sådana uppgifter obehövliga för prövningen. Med hänsyn till bl.a. enskildas grundlagsskyddade rätt till privat- och familjeliv ska sådan information inte tas in slentrianmässigt. Eftersom ingenting har framkommit som tyder på att det fanns anledning att ta in dylika uppgifter i det aktuella ärenden får överförmyndarnämnden kritik.

Tillbaka till söka beslut