Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Östra Göteborgs stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun för att ett yttrande inte skickades till en vårdnadshavare samtidigt som det lämnades till åklagaren

Inför avgivande av ett yttrande till en åklagare enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare höll stadsdelsnämndens förvaltning ett möte med den pojke som var misstänkt för brott och en av hans vårdnadshavare (fadern). Mötet hölls trots att förvaltningen inte hade fått någon kontakt med modern. Eftersom nämnden hade kort tid på sig att lämna yttrandet riktar JO inte någon kritik mot nämndens sätt att genomföra utredningen. Däremot kritiseras nämnden för att en kopia av yttrandet inte skickades till modern samtidigt som det lämnades till åklagaren.

Tillbaka till söka beslut