Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Blekinge län, som utan rättsligt stöd genomfört en husrannsakan hos en tolvåring

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder

Sedan misstankar uppkommit om att en tolvåring stulit en mobiltelefon genomfördes en husrannsakan i dennes hem. Polismyndigheten kritiseras eftersom det inte funnits särskilda skäl för åtgärden enligt 36 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Tillbaka till söka beslut