Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län med anledning av att polisaspiranter hållit förhör i en förundersökning om sexualbrott m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Delegation/ ansvarsfördelning Förhör Förundersökning
Tillbaka till söka beslut