Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för att en anhållen person inte bereddes möjlighet att via telefon samtala med sin offentliga försvarare

Polisväsendet Åklagarväsendet Häkteslagen (2010:611) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Restriktioner Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut