Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för att en anhållen person inte bereddes möjlighet att via telefon samtala med sin offentliga försvarare

Tillbaka till söka beslut